Partners

Stichting Nationaal Kenniscentrum Faunabeheer

De stichting Nationaal Kenniscentrum Faunabeheer is een netwerkorganisatie die samenwerkt met deskundige en toonaangevende partners en experts op het gebied van faunabeheer in algemene zin en de specifieke kennisgebieden. Onderschrijft u de doelstellingen van de het Nationaal Kenniscentrum Faunabeheer en wilt u hieraan bijdragen met uw kennis, ervaring en netwerk, sluit dan uw organisatie aan bij het sterke netwerk van onze stichting. Samen bundelen we onze kennis, ervaring en middelen tot een slagvaardige organisatie, die actief bijdraagt aan de verdere ontwikkeling van faunabeheer in Nederland.

Klik op 'informatie' voor meer informatie over de partner

Stichting Faunabeheer

Partners (organisaties) en indiviuele personen kunnen zich aansluiten. Zij krijgen een vermelding op de website (partner pagina) met logo / foto, contactgegevens en korte beschrijving / vermelding expertise.

Aan het partnerschap is een jaarlijkse donatie verbonden waartoe de partner zich door middel van ondertekening van dit formulier verplicht. Tussen de stichting en de partner wordt een partnerovereenkomst gesloten. 

Contact opnemen

Wij houden kantoor in Leusden.

Neem voor meer informatie contact op via email.