Overige informatie

Overige informatie SNKF

Het Nationaal Kenniscentrum Faunabeheer is een stichting zonder winstoogmerk. De stichting is opgericht op 7 november 2022 en wordt geleid door een bestuur. De stichting wordt gefinancierd door bijdragen van organisaties en personen die met de doelstellingen van de stichting sympathiseren. Wilt u ook bijdragen aan de activiteiten van de SNKF neemt u dan contact op door een email te sturen aan info@faunabeheer.nl

Positioning Paper

Positioning Paper t.b.v rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie LNV over Ethiek & jacht d.d. 24 november 2022 door Mr. Andreas Dijkhuis en Drs. Eric Kemperman MBA

Jagersfatsoen

Het boek Jagersfatsoen gaat over het morele kompas van de jager. Een jager beschikt over kennis van de jacht, is vaardig en jaagt veilig en weidelijk/. Over weidelijkheid gaat dit boek. Waarom jaag je? Hoe ben je en goed jager? Respectvol naar het wild, medejagers en niet-jagers. Een goed voorbeeld in een mooie traditie.

Link verschijnt hier binnenkort, voor nu info@faunabeheer.nl voor vragen.