Activiteiten

Onderzoek

In het samenleven met wilde dieren voorziet ons
systeem van wetten en regels. Hierin worden steeds
afwegingen gemaakt om tot verantwoorde (bestuurlijke)
besluiten te komen. Goede afwegingen en besluiten zijn
gebaat bij objectieve gegevens en kennis. Het Nationaal
Kenniscentrum Faunabeheer wil door middel van
deugdelijk onderzoek, gevalideerde methoden en geverifieerde
data een bijdrage leveren aan de kwaliteit van beeldvorming,
oordeelsvorming en besluitvorming met betrekking
tot faunabeheer en benuttingsjacht.

Educatie

Verantwoord beheer vraagt om de juiste kennis
en vaardigheden voor de betrokken organisaties
en personen. Deze worden in Nederland goed
voorbereid op hun verantwoordelijke taken in het
faunabeheer. Opleidingen en trainingen zijn een
belangrijk onderdeel in het streven naar verantwoord
en deskundig beheer. Het nationaal kenniscentrum
werkt hiervoor nauw samen met deskundige professionals
en organisaties waaronder de Stichting Jachtopleidingen
Nederland (SJN) en haar partners.

Voorlichting

Van wie is de natuur? Wat is wel of niet toegestaan
met wilde dieren en hoe gaan we verantwoord
met de wilde natuur om? Het zijn vraagstukken
waar verschillend over gedacht wordt. Faunabeheer
is gebaat bij eerlijke beeldvorming zodat dit
maatschappelijk debat zo transparant en eerlijk
mogelijk gevoerd kan worden. Objectieve voorlichting
draagt daar aan bij. Het nationaal kenniscentrum
zet zich in voor een eerlijke beeldvorming over
faunabeheer en benuttingsjacht.

Contact opnemen

Wij houden kantoor in Leusden.

Neem voor meer informatie contact op via email.