Verantwoord en verstandig omgaan met wilde dieren in Nederland

Nationaal Kenniscentrum Faunabeheer

Nederland is een dichtbevolkt land met een prachtige natuur.
De in Nederland voorkomende dieren worden beschermd door
de (Natuurbeschermings)wet. Om op een verantwoorde manier met deze in de vrije natuur levende dieren om te kunnen gaan dienen sommige diersoorten te worden beheerd. Door dit beheer wordt schade aan landbouwgewassen, aanrijdingen met dieren en dierziekten voorkomen en zorgen we voor een redelijke wildstand waar iedereen van kan genieten.

Uitgangspunt volgens het zogenaamde ‘Wise Use principe’
is het verantwoord beheren én benutten. Wie duurzaam oogst
uit de natuur voelt zich verantwoordelijk voor het behoud ervan. De benuttingsjacht, vanuit goed rentmeesterschap voor de natuur, draagt bij aan een goede wildstand en het
evenwichtig beheer van de natuur.

Waar staan we voor?

Eerlijke objectieve kennis over Faunabeheer

Ethische omgang
met de natuur

Verantwoording voor natuur in Nederland

Contact opnemen

Wij houden kantoor in Leusden.

Neem voor meer informatie contact op via email.